Menu Hledat Účet

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Kreastyl CZ, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Kreastyl CZ na jejích internetových stránkách www.kreastyl.cz, které provozuje Kreastyl CZ, s.r.o.

Prodávající: Kreastyl CZ, s.r.o.
Se sídlem: Obránců míru 95, 262 72 Březnice
IČ: 05868581
DIČ: CZ05868581

Korespondeční adresa: Obránců míru 95, 262 72 Březnice
E-mail: info@kreastyl.cz 

Kupující: Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Kreastyl.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Registrace

Registrace slouží zejména našim zákazníkům, aby mohli plně využít všech výhod, jež e-shop nabízí. Registrace není podmínkou pro uskutečnění nákupu v e-shopu.

3. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Vložením zboží do košíku začíná nákupní proces. V dané fázi se můžete vrátit do e-shopu, anebo pokračovat v dalších krocích k dokončení nákupu. Ve druhém případě přistoupíte k výběru doručení a platby. 

K dokončení nákupu je třeba ještě vyplnit potřebné údaje a potvrzením na tlačítko Dokončit objednávku dojde k jejímu odeslání do našeho výdejního místa. Ihned po odeslání objednávky obdržíte na email, uvedený v objednávce, oznámení o přijetí objednávky do našeho systému a její číslo. Pokud se tak nestane, napište nám na: info@kreastyl.cz

Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Vaši objednávku přijmeme i telefonicky na čísle +420 724 875 040. Objednávku můžete zaslat i jako prostou e-mailovou zprávu na adresu: info@kreastyl.cz.

Podáním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami:

3.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3.B Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.C Cena zboží

Cenou pro fyzické osoby se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

Cenou pro právnické osoby se rozumí cena z příslušné cenové skupiny, kterou zákazníkovi přiřadí prodávající po zaslání registrace od zákazníka. Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

4. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Kreastyl.cz jsou realizovány pouze v České republice. Zasilatelství Kreastyl.cz nedoručuje do zahraničí.

4.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nejpozději však do 3 týdnů od přijetí objednávky. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni podání objednávky.

4.B Dopravce

Dopravu zajišťuje kurýrní služba Messenger, PPL a Česká pošta. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. 

4.C Cena za dopravu a způsob úhrady

Úhrada probíhá, platební kartou, převodem, nebo na dobírku. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při online platbě, platbě převodem, anebo v hotovosti úplnou kupní cenu vč. poštovného a dobírky při převzetí zboží. Konečný daňový doklad Vám bude zaslán elektronicky na Vaši e-mailovou adresu a slouží současně jako dodací list.

Možnosti platby

Podporované kreditní karty a banky:

Platba kartou
Visa, Mastercard
MojePlatba
MojePlatba
eKonto
eKonto
mPeníze
mPeníze
Platba24
Platba24

Ceny za dopravu

Messenger

hmotnost zásilky - křehké zboží cena s DPH
do 9,99 kg 192 Kč
10–29,99 kg individuální
Dobírka +50 Kč

PPL

hmotnost zásilky cena s DPH
1–4,99 kg 155 Kč
5–9,99 kg 165 Kč
10–19,99 kg 190 Kč
20–29,99 kg 285 Kč
Dobírka +50 Kč

ČESKÁ POŠTA: balík do Balíkovny

hmotnost zásilky cena s DPH
0–14,99 kg 85 Kč
Dobírka +50 Kč

4.D Převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce se přesvědčte, že souhlasí počet balíků a že obal zásilky není poškozený (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balicí páska). Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte! Napište na náš e-mail: info@kreastyl.cz z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás informovat písemnou cestou (dopis nebo e-mail) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zboží předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.

5. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR, a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Veškeré reklamace musí být bezodkladně uplatněny písemně na e-mail: info@kreastyl.cz.

Reklamované zboží zašle kupující na vlastní náklady neprodleně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato.

Zákazník je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním.

V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus, anebo bude dle dohody se zákazníkem vrácena cena zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka. 

6. Záruka vrácení peněz

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Podmínky vrácení peněz:

Zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží (obdržením je myšleno převzetí zboží od dopravce) 

7. Jiná ustanovení

7. A V případech, kdy:

bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

7.B Nepřevzaté zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu, v případě odmítnutí dle čl. 4 odst. 4D se toto ustanovení nepoužije.

7.C Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

7.D Užívání registrovaných údajů

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatelé internetového obchodu Kreastyl.cz si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu Kreastyl.cz. Kontaktním místem v tomto případě je sídlo firmy Kreastyl CZ, s.r.o.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2019

Proč nakupovat u nás

Šetříme přírodu

Od počátku 21. století upravuje většina našich dodavatelů kvalitu a výrobu svých produktů tak, aby byla v souladu s životním prostředím.

Bezpečná doprava

Pro vaše objednané zboží jsme vybrali jen ty nejlepší přepravce, kteří zajistí, aby se i křehké zásilky dostaly v původním stavu a bez poškození až k vám.

Jednoduchá platba

Na Kreastyl.cz můžete platit NOVĚ platební kartou (hned při objednávce) hotově při převzetí zboží (na dobírku) nebo bankovním převodem (předem).Kreastyl.cz si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určitý způsob platby nebo požadovat úhradu zboží předem.